Ads Right Header

Vaat Mazhi Baghtoy Rikshawala Marathi Song Lyrics

Rikshawala Marathi Song Lyrics
Rikshawala Marathi Song Lyrics

Rikshawala Marathi Song Lyrics
कामवर जैला उशीर जैला
कामवर जैला उशीर जैला
बघतो रिक्षवाला गा
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
वाट माळी बघतो रिक्षवाला
बघतो रिक्षवाला गा
वाट माळी बघतो रिक्षवाला
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
बघतो रिक्षवाला गा
वाट हिची बघतो रिक्षवाला
बघतो रिक्षवाला गा
वाट हिची बघतो रिक्षवाला
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
रत्रिची धमाल का सांगू बाई
रत्रिची धमाल का सांगू बाई
रतभर बेवडा झोपालाच नाही
रत्रिची धमाल का सांगू बाई
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
रत्रिची धमाल का सांगू बाई
रतभर बेवडा झोपालाच नाही
सकळ सकळी लगले डोला
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
सकळ सकळी लगले डोला
बघतो रिक्षवाला गा
वाट माळी बघतो रिक्षवाला
बघतो रिक्षवाला गा
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
वाट माळी बघतो रिक्षवाला
बघतो रिक्षवाला गा
वाट हिची बघतो रिक्षवाला
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
कोपापासुन मी वजावटो भोंगा
कोपापासुन मी वजावटो भोंगा
घारच्य भवती घालतो पिंगा
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
अग कपावसुन मी वजावटो भोंगा
कोपापासुन मी वजावटो भोंगा
घारच्य भवती घालतो पिंगा
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
अग पाहूं मला तू आश्या केला
अग पाहूं मला तू इश्यारा केला
बघतो रिक्षवाला गा
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
वाट तुळी बघतो रिक्षवाला
मी बघतो रिक्षवाला गा
वाट तुळी बघतो रिक्षवाला
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
बघतो रिक्षवाला गा
वाट हिची बघतो रिक्षवाला
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
रिक्षवाला नायक ते माजा
रिक्षवाला नायक ते माजा
तोच अहे मज्या दिलाचा राजा
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
रिक्षवाला नायक ते माजा
रिक्षवाला नायक ते माजा
तोच अहे मज्या दिलाचा राजा
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
किशोर कॉल वेला मिस कॉल आला
आय टीन चार वेला मिस कॉल आला
बघतो रिक्षवाला गा
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
आये वाट मजी बघतो रिक्षवाला
बघतो रिक्षवाला गा
वाट माळी बघतो रिक्षवाला
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
बघतो रिक्षवाला गा
वाट हिची बघतो रिक्षवाला
हू बघाटो रिक्षवाला गा
वाट माळी बघतो रिक्षवाला
ये बघतो रिक्षवाला गा
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
वाट तुळी बघतो रिक्षवाला
बघतो रिक्षवाला गा
वाट हिची बघतो रिक्षवाला
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
बघतो रिक्षवाला गा
वाट हिची बघतो रिक्षवाला
♫ ♫ ♪ ♪ ❤❤ ♪ ♪ ♫ ♫
Previous article
This Is The Newest Post
Next article

Leave Comments

Post a Comment

Ads Post 4